خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31085   بروزرسانی: 20-09-1400

Kiarash Naser Asadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو پیوسته انجمن مهندسی زلزله ایران

 

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی زلزله ایران