خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34449   بروزرسانی: 07-12-1401

Kiarash Naser Asadi

علایق پژوهشی

زمینه های کلی مورد نظر برای مطالعات به شرح زیر است:

ارزیابی آسیب پذیری سازه ها

سازههای تاریخی

قابلیت اعتماد سازه ها

ارزیابی خطرپذیری سازه ه ها

مدیریت خطرپذیری

ارزیابی سلامت سازه ها

مدلسازی غیر خطی سازه ها

ارزیابی ایمنی و آسیب پذیری سازه های خورده شده

 

 در این زمینه می توان زمینه های تخصصی تری را هم در نظر گرفت به شرح زیر:

1-   توسعه روش های برآورد توابع آسیب پذیری سازه­ها (توابع شکنندگی)و تاسیسات زیر بنایی مانند پلها و دیگر سازهای خاص در مقابل زلزله به ­روش تحلیلی و یا تجربی.

2-   مطالعه موردی برآورد آسیب پذیری لرزه­ای سازه های تاریخی و تاسیسات زیر بنایی، شریان­های حیاتی موجود.

3-   ارزیابی سلامت سازه های تاریخی و تاسیسات زیر بنایی، شریان­های حیاتی موجود.

4-   انتخاب و مقیاس شتابنگاشتها برای طراحی و تحلیل ریسک سازه ها.

5-   توسعه روش های سریع تحلیل دینامیکی افزاینده سازه ها.

6-   توسعه روش های مبتنی بر هوش مصنوعی در تخمین رفتار غیر خطی سازه های .

7-   ارزیابی فنی- اقتصادی تکنولوژی­ها و تکنیکهای مختلف مقاوم­سازی.

8-   پیشنهاد اقتصادی ترین روش بهسازی برای سازه­ها و یا تاسیسات زیر بنایی در سطوح مختلف.

9-   مطالعه و ارزیابی سطح ایمنی آیین­نامه 2800 در ویرایش های مختلف و بررسی تاثیر اقتصادی استفاده از آن در سطح کلان کشور.

10-    بررسی تاثیر توپو لوژی سازه و دیگر پارامتر های موثر در طراحی سازه ها در قابلیت اعتماد آنها در مقابل زلزله.

11-    تاثیر خطرات ثانویه بر مقاومت سازه ها در مقابل حوادث طبیعی و زلزله.

12-   ارزیابی ایمنی و خطر پذیری تاسیسات صنعتی در مقابل زلزله.

۱۳- ارزیابی ایمنی و سلامت  سازه های خورده شده در اثر یون های مهاجم

۱۴ – توسعه روابط مدلسازی سازه ها با استفاده از تحلیل داده های آزمایشگاهی