خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31111   بروزرسانی: 20-09-1400

Kiarash Naser Asadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بهسازی سازه ها2. دینامیک غیر خطی3. تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها4. ریاضیات پیشرفته5. آمار و احتمال در مهندسی6. پایداری سازه ها7. مقاوم سازی سازه ها8. قابلیت اعتماد سازه ها9. تحلیل سازه ها10. lمهندسی زلزله