خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:46855   بروزرسانی: 25-07-1402

Reza Noroozian

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتي اميركبير, ایران, مهندسی برق- قدرت , 1387-1382
عنوان رساله : پياده سازي شبكه‌هاي توزيع AC و DC با منابع توليد پراكنده و ارائه روشهاي بهره‌برداري هماهنگ در شرايط استاتيك و ديناميك
استاد راهنما : دكتر مهرداد عابدي، دكتر گئورگ قره‌ پتيان

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتي اميركبير, ایران, مهندسی برق- قدرت , 1382-1379
عنوان پایان نامه : مدلسازي و شبيه سازي بهساز يكپارچه كيفيت توان(UPQC)
استاد راهنما : دكتر مهرداد عابدي، دكتر گئورگ قره‌ پتيان

کارشناسی : دانشگاه تبريز, ایران, مهندسی برق- قدرت , 1379-1374
عنوان پایان نامه : شبيه‌سازي و ساخت مبدل تشديدي DC/DC
استاد راهنما : دكتر سيد حسين حسيني