خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:46207   بروزرسانی: 25-07-1402

Reza Noroozian

مدیریت

1- مدیر گروه مهندسی برق از سال 1389 الی سال 1390

2-معاون آموزشي و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی  از سال 1390 الی سال 1392