خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42482   بروزرسانی: 11-10-1400

Reza Noroozian

مدیریت

1- مدیر گروه مهندسی برق از سال 1389 الی سال 1390

2-معاون آموزشي و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی  از سال 1390 الی سال 1392