خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45930   بروزرسانی: 25-07-1402

Reza Noroozian

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
18 حسان واحدی آذر  1389برق-قدرت حفاظت ضد جزیره ای و بهره برداری جزیره ای تولیدات پراکنده با حداقل ناحیه غیرقابل تشخیص   استاد راهنما
17 عزیز آقازاده دي  1389برق-قدرت مدلسازی و شبیه سازی پارک Custom Power در حضور تولید پراکنده   استاد راهنما
16 حسین محمدی بهمن  1389برق-قدرت كنترل و بهره برداري از سيستم هاي الكترونيك قدرت متصل به شبكه براي ماژول هاي ولتاژ نوري   استاد راهنما
15 اکبر بیات تير  1390برق-قدرت مدل سازي و كنترل سيستم هاي توليد پراكنده پيل سوختي براي بهره برداري كارآمد   استاد راهنما
14 محمد رضا صفری تیرتاشی ارديبهشت  1390برق-قدرت بکارگیری VSC-HVDC در انتقال توان مزارع بادی بزرگ  
13 احمد عاشوری پسکوهاانی مهر  1388برق-قدرت مدلسازی و تشخیص خطا در سیستمهای قدرت با استفاده از شبکه های پتری  
12 بهزاد صداقت بهمن  1388برق-قدرت طراحی یک استراتژی کنترلی برای هماهنگی تور بین بادی و دیزل ژنراتور بر اساس منحنی بار   
11 جواد قلي نژادريحان ابادي   0برق-قدرت مدلسازي و كنترل اينورتر چند سطحي براي خودرو پيل سوختي  
10 محمد هاشمی   0برق-قدرت مدل سازي و كنترل مبدل هاي الكترونيك قدرت با حضور انباره هاي انرژي براي ميرا كردن نوسانات پيچشي توربين – ژنراتور  
9 مجید كاظمي   0برق-قدرت كنترل وپايداري گذراي ميكرو شبكه ها در حالت بهره برداري متصل به شبكه و مستقل از شبكه  
8 محمدرضا نوروزي   0برق-قدرت طراحي سيستم حفاظت شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده  
7 عليرضا جمشيدي قراقيه   0برق-قدرت طراحي مبدل بوست با استفاده از كنترل كننده FOPID بهينه جهت تثبيت ولتاژخروجي  
6 محمدرضا جوادي   0برق-قدرت طراحي بهينه و مديريت هوشمند انرژي منابع توليد پراكنده در بهره برداري مستقل از شبكه  
5 حسن جمشيدي   0برق-قدرت بررسي تاثيرات توليد پراكنده بر روي سيستم حفاظت در حضور محدود ساز جريان خطا  
4 محسن رضایی   0برق-قدرت بهبود پايداري گذرا سيستم قدرت با استفاده از FCLوTCBR  
3 سعید بهزاد پور   0برق-قدرت مدلسازي و كنترل منابع ذخيره سازي انرژي با سيستم ولتاژ نوري در ميكروشبكه ها   
2 جلال دادگر   0برق-قدرت طراحي بهينه پايدارسازهاي سيستم قدرت با استفاده از منطق فازي و روشهاي هوشمند  
1 رضا رسولي راد   0برق-قدرت كنترل گشتاور مستقيم موتور القايي با استغاده از مبدلهاي ماتريسي  

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
18 سید حمید رفیعی بهمن  1387برق-قدرت بهره برداری از شبکه توزیع با ترانسفورماتورهای کوچک جهت جمع آوری شبکه های توزیع فشار ضعیف  
17 اسماعیل آقاجانلو خرداد  1388برق-قدرت تاثیر فرکانس بالا بر مدار شکن های SF6  
16 بهزاد عمولر خرداد  1388برق-قدرت مدلسازی و شبیه سازی ترانسفورماتور کیفیت برق در شبکه های توزیع  
15 مسعود روح الهی مرداد  1388برق-قدرت طراحی و مدلسازی ترکیبی DSTATCOM و SSTS با حضور منابع تولید پراکنده جهت بالا بردن کیفیت برق شبکه های توزیع  
14 سمانه نصیری-زینب زندی مهر  1388برق-قدرت مدلسازی و شبیه سازی اینورترهای تکفاز جهت اتصال ماژولهای ولتاژ نوری به شبکه توزیع  
13 نیلوفر پرسه تير  1388برق-الکترونیک مدلسازی و طراحی راه انداز الکترونیکی با ضریت قدرت بالا برای لامپ های کم مصرف  
12 محمد محسن عابدی مهر  1389برق-قدرت مدلسازی و کنترل DSTATCOM با استفاده از الگوریتم ای کسینوس فی  
11 زهرا خاتمی شهريور  1389برق-قدرت بهسازی فلش های ولتاژ با استفاده از منابع تولید پراکنده  
10 احسان رضا نژاد اصل مهر  1389برق-قدرت بهره برداری و کنترل مستقل میکرو شبکه ها  
9 احمد علی صباحی آبان  1389برق-قدرت بهره برداری ترکیبی بهسازی یکپارچه کیفیت توان UPQC با سیستم ولتاژ نوری PV جهت بیمه کردن کیفیت برق شبکه های توزیع  
8 مصطفی بیگلو- بهنام هاشمی آذر  1389برق-قدرت بهره برداری ترکیبی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR با سیستم انباره انرژی مغناطیسی SMES جهت بهبود کیفیت برق شبکه های توزیع  
7 سید محسن حسینی ارديبهشت  1390برق-قدرت روش تخشیص جزیره ای منابع تولید پراکنده با تکنیک موجک  
6 رسول عزيزي   0برق-قدرت مطالعه و بررسي الكترونيك قدرت در شبكه هاي هوشمند قدرت   
5 ميثم جعفرنژادقره تپه   0برق-قدرت تدوين دستورالعمل و راهبردهاي جديد در مميزي انرژي صنايع   
4 داود عسگرلو -اسماعيل ندرلو   0برق-قدرت مطالعه و بررسي الكترونيك قدرت در خودروهاي پيل سوختي   
3 افشين طالبي   0برق-قدرت مطالعه و بررسي الكترونيك قدرت در نيروگاه هاي بادي   
2 احسان شرافت پور   0برق-قدرت مطالعه و بررسي ادوات الكترونيك قدرت جديد در قطارهاي برقي   
1 مسعود حيدري- اميد همتي   0برق-قدرت كنترل و مدلسازي واسط هاي الكترونيك قدرت در ميكرو شبكه ها