خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4960   بروزرسانی: 27-01-1403

Asieh Sameh

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه هنر اصفهان, ايران, معماري , 1399
عنوان رساله : تبیین تحقق پذيری معمارانه خاطره انگیزی يادمانهای شهری به واسطه بازنمايي های ذهني- فضايي
استاد راهنما : دکتر آرمين بهراميان- دکتر محسن فيضي

کارشناسی ارشد : دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين, ايران, معماري , 1388
عنوان پایان نامه : يادآر، ز شمع مرده يادآر، يادمان و بنیاد هنری ادبي علامه دهخدا در قزوين
استاد راهنما : دکتر مهدي زنديه

کارشناسی : دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين, ايران, معماري , 1385
عنوان پایان نامه : بوستان خوشنويسي در قزوين
استاد راهنما : دکتر يوسف گرجي مهلباني