خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4960   بروزرسانی: 27-01-1403

Asieh Sameh

شرکت در کارگاههای آموزشی

 1386-  شرکت در دوره آموزشي تخصصي وفشرده سازه های فضاکار زير نظر پروفسور هوشیار نوشین استاد بخش مهندسي عمران دانشگاه Surrey انگلستان، در دانشگاه شهید باهنر کرمان و کسب بالاترين نمره آزمون دوره.

1386- شرکت در اولین گردهمايي گنجینه های ازيادرفته هنر ايران، فرهنگستان هنر تهران (همراه با پذيرش مقاله).

1388- شرکت در اولین همايش ملي هنر پژوهي دانشگاه هنر اسلامي تبريز با همكاری فرهنگستان هنر (همراه با پذيرش مقاله).

1391- شرکت در نخستین همايش بین المللي "تجارب ايران و مالزی در معماری اسلامي و محیط مصنوع" با همكاری دانشگاه بین المللي اسلامي مالزی ( IIUM)؛ دانشگاه هنر اصفهان.

1392- شرکت در نشست "زيبايي شناختي در معماری"، دکتر يورك گروتر؛ دانشگاه هنر اصفهان.

1392- شرکت در نشست " شناخت شناسي؛ ويژگيهای نگارگری ايراني"، دکتر علیرضا خواجه احمد عطاری، دانشگاه هنر اصفهان.

1392- شرکت در نشست "درآمدی بر هويت معماری اسلامي در معماری و شهرسازی "، مهندس مسعود نقره کار، دانشگاه هنراصفهان.

1392- شرکت در نشست تخصصي " سخني درباره چند اصطلاح تاريخ معماری " دکتر مهرداد قیومي بیدهندی، دانشگاه هنر اصفهان.

1392- شرکت در "کارگاه آموزشي تخصصي ادبیات موضوع"، دکتر محمودرضا ثقفي، دانشگاه هنر اصفهان.
1392- شرکت در "کارگاه آموزشي آشنايي با شیوه های نگارش و انتشار مقاله های ISI "، دکتر مهران قرائتي، دانشگاه هنراصفهان.
1393- شرکت در "کارگاه  آموزشي روشهای تحقیق کیفي: گراندد تئوری"، دکتر محسن عباسي هرفته، دانشگاه هنر اصفهان.

1393- شرکت در مجموعه همايشها و سخنراني های تخصصي کمیته آموزش ايكوموس:

 • "شناخت ساختار تاريخي شهر، امكاني برای حفاظت و بازآفريني شهر امروز" خانم مهندس نیره سادات موسوی؛ مرداد ماه 93
 • "عكاسي معماری از تاريخچه تا اجرا"، آقای مهندس انوشه پیرباديان؛ مرداد ماه 93
 • "بازخواني حافظه و هويت در معماری يادماني ايران"، دکتر حكمت اله ملاصالحي؛ خرداد ماه 93
 • "سنت حفاظت معماری در ايران، با تكیه بر شواهد تاريخي حفاظت در مسجد جامع اصفهان"، دکتر محسن عباسي هرفته؛ تیر ماه 93

1394- شرکت در نشست  تخصصی بين المللي "بازنمايی چهره و آثار شهيدان در فضای معماری وشهرسازی کشورهای اسلامی" با همکاري و اساتيد: دانشگاه پاريس، سوربن- پانتئون، مرکز تحقيقاتي تاريخ و هنرو باستان شناسي مهندسي/ دانشگاه علم و صنعت، دانشکده معماري و شهرسازي، قطب علمي معماري اسلامي، مرکز تحقيقاتي تحليل عوامل آمايش محيط (متعامل EASAF) 

1396- شرکت در سلسله نشست هاي پژوهشي لابراتور دکتري نظر " معماري يادمان قداست" با حضور اساتيد دانشگاه تهران

1398- شرکت در ششمین همايش ملي معماری و شهرسازی در گذر زمان "میراث و مناظر روستايي در ايران " (همراه با پذيرش مقاله) برگزارکننده: دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين، سازمان نظام مهندسي قزوين، پژوهشکده نظر

1399- شركت در دوره هاي  آموزشي - تخصصي مركز آموزش بازرگاني، وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني:

 • شركت در دوره آموزشي " اصول ارزيابي اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري"
 • شركت در دوره آموزشي " اصول و فنون مذاكرات ديپلماسي تجاري"

​1400- شركت در وبينار دكتر محسن فيضي "الهام در معماري منظر درس هايي از گذشته چشم اندازي براي آينده" برگزار كننده دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و باشگاه پژوهشگران جوان

1400- شرکت در دوره هاي آموزشي- تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان:

 • شركت در دوره آموزشي "معماري پايدار و روش هاي صرفه جويي انرژي درساختمان"
 • شركت در دوره آموزشي "بكارگيري استانداردها، مقررات ملي و راهنماهاي طراحي در معماري"
 • شركت در دوره آموزشي "مصالح و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان"

​1401- شركت در وبينار " چالش هاي حفاظت و توسعه يكپارچه در شهرهاي ميراث جهاني" دكتر دنيس رادول، برگزار كننده گروه مطالعات و حفاظت ميراث معماري و شهري و شهري دانشگاه تهران

1401- شركت در وبينار " دستگاه شناسي معماري ايراني" دكتر غلامحسين معماريان، برگزاركننده دانشگاه سوره

1401- شرکت در کارگاههای تخصصی ساختمان و انرژی:

 برگزار کننده: دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، شرکت آرشیدز

 • "Training Course On Building Energy Obtimization"
 • بهینه سازی انرژی ساختمان ها با تاکید بر طراحی معماری
 • "Training Course on Zero Energy Buildings"
 • طراحی ساختمان های انرژی صفر: از آخرین دستاوردهای جهانی تا طراحی در شرایط ایران
 • "Training On DesignBuilder Building Energy Simulation"
 • شبیه سازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر
 • "Training Course On Design of Green Buildings"
 • طراحی ساختمان های سبز با تاکید بر طراحی مدارس سبز
 • "Training Course on Polysun Designer"
 • شبیه سازی سیستم های خورشیدی با نرم افزار پلی سان و کاربرد آن در ساختمان های انرژی صفر