خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4960   بروزرسانی: 27-01-1403

Asieh Sameh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مجموعه طرح هاي امكان سنجي پروژه هاي شهرداري قزوين: امكان سنجي پروژه های باغ پرندگان قزوین، تغییر کاربری سرای حاج چروک به مرکز تجاری حاج چروک، مجتمع های اقامتي مرکز تفریحي باراجین، فرودگاه قزوین   همكار 1391  1391شهرداري قزوين
طرح ساماندهي محله سردار قزوین   همكار 1390  1390سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
طرح روش‌شناسی و تدوین سند راهبردی طرح ساماندهی دولتخانة صفوی قزوین   همكار 1388  1390سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
طرح پژوهشی ساماندهی مجموعه دولتخانه صفوی قزوین   همكار 1386  1386سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
گونه شناسي مسكن روستایي استان مرکزی   همكار 1384  1387پژوهشکدة سوانح طبیعی ایران