خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28838   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, معماری , 1391-1385
عنوان رساله : معنا، الگو و مطلوبیت در فضای معماری
استاد راهنما : دکتر سید امیر منصوری، دکتر احمد علی فرزین

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, معماری , 1381-1373
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری در حاشیه آزادراه تهران-شمال
استاد راهنما : دکتر سید امیر منصوری