خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8900   بروزرسانی: 08-02-1402

Robab Afshari

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- دانش­ آموخته رتبه اول دوره دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد،

2- دانش ­آموخته رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز،

3- دانش ­آموخته رتبه دوم دوره کارشناسی، دانشگاه زنجان،

4- کسب عنوان پژوهشگر برتر استانی در 21 امین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان زنجان 1399

5- کسب عنوان رساله دکتری برتر از سوی انجمن سیستم­های فازی ایران، دانشگاه بجنورد، 1397

6- کسب عنوان مقاله برتر در هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1397

7- کسب عنوان پژوهشگر برتر (دانشجویی)، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، 1396

8- کسب عنوان مقاله برتر در هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی، دانشگاه بیرجند، 1396

9- کسب عنوان دانشجوی فرهیخته، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395

10- کسب عنوان مقاله برتر در اولین سمینار دانشجویی آمار منطقه غرب کشور، دانشگاه رازی ، 1383