خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8900   بروزرسانی: 08-02-1402

Robab Afshari

علایق پژوهشی

کنترل کیفیت آماری، آمار فازی، آمار صنعتی، رگرسیون، علم داده