خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8900   بروزرسانی: 08-02-1402

Robab Afshari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 -عضو انجمن آمار ایران

-عضو انجمن سیستم های فازی ایران