خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21879   بروزرسانی: 09-08-1401

Mohamad Bagher Zandi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

دانشجوي برتر دانشگاه تهران 1387

رتيه يک آزمون دکتري دانشگاه تهران