خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21011   بروزرسانی: 09-08-1401

Mohamad Bagher Zandi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. براورد مولفه هاي واريانس 2. کاربرد نرم افزاري هاي اماري و ژنتيکي در اصلاح نژاد دام3. ارزيابي ژنوميک4. طرح آزمایشات کشاورزی5. آمار حياتي پيشرفته