خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22581   بروزرسانی: 21-09-1402

Mohamad Bagher Zandi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. براورد مولفه هاي واريانس 2. کاربرد نرم افزاري هاي اماري و ژنتيکي در اصلاح نژاد دام3. ارزيابي ژنوميک4. طرح آزمایشات کشاورزی5. آمار حياتي پيشرفته