خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30015   بروزرسانی: 22-05-1393

Ali Mansory

علایق پژوهشی

1)تحقيق  در عمليات

2)سيستم مديريت كيفيت

3)شبكه هاي عصبي

4)مدلهاي آماري