خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30015   بروزرسانی: 22-05-1393

Ali Mansory

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زبان تخصصی (1و2)و (3و4)2. ریاضیات و کاربردهای آن در مدیریت 3. آمار وکاربردهای آن4. تحقیق در عملیات (3)5. تحقیق در عملیات (2)6. تحقیق در عملیات (1)