خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23264   بروزرسانی: 14-04-1401

Hamid Nadjari

علایق پژوهشی

1. نانو ساختارها وکاربردهای صنعتی

 2.لیزر و اپتیک

3.طیف سنجی تشدید مغناطیسی

4.شبیه سازی