خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24226   بروزرسانی: 03-02-1403

Hamid Nadjari
حمید نجاری
استادیار

پست الکترونيکی
nadjari@znu.ac.ir      hamid_nadjari@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nadjari-hamid

تلفن
   2264   +98 (0) 24 3305 4766

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق217،ص پ 45195-313

 

 بسمه تعالی

اینجانب در زمینه لیزر و اپتیک و نانو فیزیک  آمادگی همکاری با همه همکاران محترم را دارم

دانشجویان علاقه مند به مباحث فوق می توانند برای تعیین عنوان پایان نامه خودبه این جانب مراجعه کنند

آزمایش روبش محوری

کندو سوز لیزری

: پروژه های دردست اجرا 

 

SPMتعیین غلظت نانو ذرات با روش

طراحی وساخت لیزر نیودیوم یگ

تعیین سطح مقطع جذب

شبیه سازی تشدید مغناطیسی هسته