خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23264   بروزرسانی: 14-04-1401

Hamid Nadjari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک کامپیوتری2. فیزیک حالت جامد3. لیزر و اپتیک