خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24250   بروزرسانی: 03-02-1403

Hamid Nadjari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک کامپیوتری2. فیزیک حالت جامد3. لیزر و اپتیک