خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16888   بروزرسانی: 18-06-1397

مدیریت

- مشاور شهردار زنجان- 1397

- عضو هیات مدیره سازمان عمران و بازآفرینی شهری- شهرداری زنجان- 1397

- دبیر فرهنگی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه زنجان- 1397