خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15380   بروزرسانی: 18-06-1397

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- عضو انجمن ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کشور