خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26629   بروزرسانی: 28-05-1400

Farzollah Mirzapour
فرض الله میرزا پور
دانشیار

پست الکترونيکی
f.mirza@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mirzapour-farzollah

تلفن
   33052355   +98 (0) 24 3305 2528

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی ، صندوق پستی 45195-313

 

متولد سال 1336 بیجار