خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26057   بروزرسانی: 28-05-1400

Farzollah Mirzapour

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تدریس دروه دکتری: دروس مربوط به اپراتورها2. تدریس دروس کارشناسی ارشد: آنالیز حقیقی - آنالیز تابعی - نظريه عملگرها 1 و 2 3. تدريس دروس كارشناسي:رياضيات عمومي 1و2و3 - معادلات ديفرانسيل - آناليز رياضي 1و2و3 - جبر خطي - توابع مختلط -توپولوژي عمومي