خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32895   بروزرسانی: 22-03-1403

Moladad Nikbakht

کتاب حل تمرین کوانتوم مکانیک

برای دریافت کتاب اول اینجا را کلیک کنید

برای دریافت کتاب دوم اینجا را کلیک کنید(دانلود طول می کشد. صبور باشید).