خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28105   بروزرسانی: 15-04-1400

Moladad Nikbakht

کتاب حل تمرین کوانتوم مکانیک

برای دریافت کتاب اول اینجا را کلیک کنید

برای دریافت کتاب دوم اینجا را کلیک کنید(دانلود طول می کشد. صبور باشید).