خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30368   بروزرسانی: 13-09-1402

Moladad Nikbakht

کتاب حل تمرین کوانتوم مکانیک

برای دریافت کتاب اول اینجا را کلیک کنید

برای دریافت کتاب دوم اینجا را کلیک کنید(دانلود طول می کشد. صبور باشید).