خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24728   بروزرسانی: 04-11-1401

Ali Reza Yousefi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تاسیس کلکسیون زنده گیاهان دارویی   مجريفروردين 1393شهريور  1394معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری