خانه :: اساتید :: اخبار

Muhammad jafar Ashkevari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
16 سیده زهرا موسوی مهر  1394تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی نقش و جایگاه حاجب در تشکیلات اسلامی (قرن 8-2 ق)   استاد راهنما
15 معصومه حسن زاده مهر  95تاریخ و تمدن ملل اسلامی نقش یاقوت حموی در حفظ و معرفی دستاوردهای تمدن اسلامی   استاد راهنما
14 سمیه بیگدلی مهر  1394تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی وضعیت زنان در منابع صحابه نگاری (قرن 2-8 ق)   استاد مشاور
13 مریم بهنام مهر  1394تاریخ ایران دوره اسلامی رابطه فرقه دمكرات آذربايجان (1324-1325) با عشاير شاهسون دشت مغان   استاد مشاور
12 شیوا دودانگه مهر  1395تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی اوضاعی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سرقسطه تا قرن ششم هجری   استاد راهنما
11 زینب تقوی شهريور  97تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ترجمه و تحقیق شهرهای شرقی جهان اسلام از کتاب Historic cities in the islamic world   استاد راهنما
10 ناهید قلی پور مهر  96تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی گزارش های جغرافیانگاران مسلمان درباره سرزمین هند و چین تا پایان قرن هشتم هجری   استاد راهنما
9 راحله مرادی آذر  97تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اهمیت ثغور جزیره و شام تا پیش از جنگ های صلیبی   استاد راهنما
8 عاطفه مریخ آذر  97تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی مقایسه ای تشکیلات اداری سامانیان (204-395 ق) و غزنویان (358-582 ق) شباهت ها و تفاوت ها   استاد راهنما
7 طاهره نوریان زنگبار آذر  96تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی زندگی، زمانه و تاریخنگاری شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی (د. 647ق)   استاد راهنما
6 صفورا مولایی آذر  96تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نماد و نشانه در معماری اسلامی: مطالعه موردی مساجد دوره ایلخانی در ایران   استاد راهنما
5 سمیه مقدم بهمن  96تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی هنر و معماریِ سرزمین‌های اسلامی از نظرگاه جغرافیانگاران برجسته مکتب عراقی و بلخی (ابن حوقل، اصطخری، مقدسی، مسعودی، ابن فقیه، ابن رسته)   استاد راهنما
4 پریسا غفارزاده بهمن  96تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نقش اندلس در انتقال علومِ جهان اسلام به غرب (اروپا) (تا قرن هفتم هجری قمری)   استاد راهنما
3 پریسا بهمنی دي  1398تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی هنر و معماریِ سرزمین‌های اسلامی در سفرنامه‌ها تا قرن هشتم هجری   استاد راهنما
2 سید ابراهیم موسوی فرد بهمن  1399تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی تطبیقی معماری مساجد دوره ایلخانی و تیموری در ایران   استاد راهنما
1 محمدد خدری غریب وند مهر  1399تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اوضاع اقتصادی و فرهنگی ایالت خوزستان در دوره اسلامی تا قرن ۸ هجری قمری    استاد راهنما