خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27807   بروزرسانی: 17-10-1399

Hassan Jafari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
24 زینب براتی آبان  1393جغرافیا(هیدروژئومورفولوژی) تحولات ژئومورفولوژیکی فرآیندهای کواترنری (مطالعه موردی: الوند همدان) 
[Abstract] 
استاد راهنما
23 آرام عبدی زاددلدلبلاغی شهريور  1393جغرافیا(گردشگری) ارزیابی توانایی های زمین گردشگری سایت میراث جهانی تخت سلیمان تکاب   استاد مشاور
22 اسماعیل تبیره شهريور  1392جغرافیا(برنامه ریزی روستایی) ارزيابي نقش اكوتوريسم در توسعه ي مناطق روستايي (مطالعه موردي :دهستان اورامان تخت- شهرستان سروآباد)   استاد مشاور
21 اصغر رستم¬خانی اسفند  1393جغرافیا پایش ساختار ژئوکلیماتیک مخروط¬افکنه¬های بستر قزل¬اوزن 
[Abstract] 
استاد راهنما
20 فاطمه بختیاری بهمن  1394جغرافیا بررسی آستانه¬های ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی حوضه آبریز قزل¬اوزن در محدوده استان زنجان)   استاد راهنما
19 خديجه رضايي آبان  1394جغرافیا نقش تحولات كوارترنر در ژئوسايتها(مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن)   استاد راهنما
18 مهدی عباسی بهمن  1394جغرافیا پایش ژئومورفولوژیکی پادگانه های آبرفتی رودخانه های ایران(مطالعه موردی: قزل اوزن)   استاد راهنما
17 علی حسنی بهمن  1394جغرافیا بررسی زمین لغزش در زیر حوضه های قزل اوزن از جزلاچای تا الزین (با تاکید بر سولیفلوکسیون   استاد راهنما
16 زهرا احمدی مهر  1394جغرافیا نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان زنجان)   استاد راهنما
15 شیوا مخمدی بهمن  1393جغرافیا پایش ساختار ژئوکلیماتیک حوضه های هیدرو ژئومورفولوژیک با تأکید بر شبکه هیدروگرافی(مطالعه موردی: حوضه مهارلو)   استاد راهنما
14 نرجس شرفی بهمن  1393جغرافیا شناسایی و بررسی رفتار رودخانه در دوران کواترنری با استفاده از الگوی شبکه آبراهه ای(مطالعه موردی:حوضه آبی قزل اوزن)   استاد راهنما
13 پروانه مرادی بهمن  1393جغرافیا ارزيابي ارتباط گسل ها با چشمه هاي كارستي در استان كرمانشاه( مطالعه موردي: كوه هاي پروآ-بيستون)   استاد مشاور
12 کبری قدیمی بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری تحلیل تطبیقی مناطق گردشگری کوهستان های شمال غرب ایران با توجه به ناهنجاری های اقلیمی سه دهه اخیر (با تأکید بر توده آتشفشانی سبلان)   استاد راهنما
11 کژال غفوری بهمن  1396هیدروژئومورفولوژی هویت مکانی شبکه آبراهه ای ایران   استاد راهنما
10 سکینه نورمحمدی بهمن  1396هیدروژئومورفولوژی شواهد ژئومورفولوژی یخچالی حوضه آبریز انگوران- ماه نشان   استاد مشاور
9 نسرین حضرتی دي  1396هیدروژئومورفولوژی بررسی تفاوت‌های مکانی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری در ایران   استاد راهنما
8 هژیر محمدی آذر  1396هیدروژئومورفولوژی رفتار آشوبناک فرایندهای ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز قزل اوزن   استاد راهنما
7 لیلا آقایاری شهريور  1396هیدروژئومورفولوژی شواهد ژئومورفولوژیکی تحولات کوترنری در دشت های منتخب حوضه آبریز قزل اوزن   استاد راهنما
6 سید علیرضا حسینی بهمن  1395جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزیابی پتانسیلهای گردشگری مناطق کوهستانی (نمونه موردی الوند همدان)   استاد راهنما
5 نرگس فولادی بهمن  1395هیدروژئومورفولوژی بررسی هیدروژئومورفولوژیکی اکاردئون زاگرس   استاد راهنما
4 مینا آوجی بهمن  1395هیدروژئومورفولوژی برآورد خط تعادل آب و خشکی کواترنری چاله های داخلی ایران   استاد راهنما
3 فروزان ناصری بهمن  1397هیدروژئومورفولوژی بررسی نقش تغییرات اقلیمی کواترنری بر سیستم کارستی زاگرس   استاد راهنما
2 خدیجه خان حسنی بهمن  1397هیدروژئومورفولوژی بررسی سیستم های شکل زای ایران با تأکید بر آلوویال، فلوویال و پدیمانت   استاد راهنما
1 سمیرا امانی بهمن  1398هیدروژئومورفولوژی بررسی تغییرات هیدروژئومورفولوژی دریاچه ارومیه با دیدگاه پالئوژئومورفولوژیکی از 1970 تا 2017   استاد راهنما