خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30510   بروزرسانی: 10-03-1400

Siavash Nouroozi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 فیروزه آقاجانلو شهريور  1394شیمی تجزیه مطالعه رفتار و کاربرد نانوذرات طلای عامل¬دار شده با رنگدانه¬های فلوئورسانسی جهت اندازه‌گيري‌آمينو اسيدها و مولکول های زیستی   استاد راهنما
2 علیرضا صبوری بهمن  1395شیمی تجزیه توسعه اتمساز تولید بخار و هیدرید بر پایه سامانه های تجزیه ای تزریق جریانی برای اهداف گونه شناسی   استاد راهنما
1 حسن یدائی خرداد  1398شیمی تجزیه سنتز و بکارگیری نانوکامپوزیت مغناطیسی مزوپورهای کربنی – کیتوسان برای اندازه گیری مقادير کم فلزات سنگين وداروها در سامانه های تزریق جریانی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
26 راضيه ميرشفيعيان مهر  1386شيمي تجزيه روش جديد سينتيكي اسپكتروفتومتري براي اندازه گيري نيتريت به طريقه دستي و تزريق جرياني    استاد راهنما
25 بهناز غابشي پور مهر  1387شيمي تجزيه روش جديدي براي اندازه گيري آنيونهاي يديد و برميد به طريق سينتيكي طيف نورسنجي   استاد راهنما
24 حسن بيگلري بهمن  1387شيمي تجزيه روش جديد تزريق جرياني با آشكارسازي اسپكتروفلوريمتري در اندازه گيري آمينو اسيد هاي متيونين، هيستيدين و هموسيستئين   استاد راهنما
23 عهديه زارعي شهريور  1389شيمي تجزيه اندازه‌گيري سينتيكي-طيف نورسنجي همزمان يدات-برمات و پريدات- برمات به روش افزايش استاندارد نقطه -    استاد راهنما
22 نيلو فر علميه اسفند  1389شيمي تجزيه تهيه و ارزيابي الياف ميكرو استخراج فاز جامد بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي استخراج گزينشي آمفتامينها   استاد راهنما
21 ليلا كريمي مهر  1389شيمي تجزيه بهینه سازی فرآیند انعقاد لاتکس g-ABS به روش طراحی آزمایش   استاد راهنما
20 زهرا کوهبر مهر  1390شیمی تجزیه اندازه گیری سینتیکی کاتالیتیکی آنیونهای برمید و یدید با سامانه ی تزریق جریانی و آشکارسازی طیف نور سنجی   استاد راهنما
19 محمد رضا حسن بیگی اسفند  1390شیمی تجزیه اندازه گیری یونهای یدید و نیتریت به کمک پیروکتکول بنفش به روش طیف نورسنجی سینتیکی-کاتالیتیکی و بهینه سازی شرایط واکنش با استفاده از روشهای بهینه سازی   استاد راهنما
18 علي عبدي اميري شهريور  1391شيمي تجزيه حذف آلاينده كروم(+6) بوسيله‌ي زئوليت سنتز شده از خاكستر سبوس برنج و اصلاح شده با نانو ذرات مغناطيسي   استاد راهنما
17 الناز سربیون مهر  1391شیمی تجزیه سنتز نانوذرات اکسیهای آهن به روش قوس الکتریکی و کاربرد آنها به عنوان فاز جامد برای پیش تغلیظ و اندازه گبری برخی یونهای فلزات سنگین نظیر نیکل، نقره و سرب   استاد راهنما
16 مهرداد صابري بهمن  1391شيمي تجزيه اندازه گیری آمپرومتري تزریق جریانی هیدروژن پراکسید باالكترود اصلاح شده با نانوذرات سرب دی اکسید.   استاد راهنما
15 محسن سليمي اسفند  1391شيمي تجزيه ساخت نور سنج ساده و ارزان با استفاده از ديودهاي نوري به عنوان منبع نشري و آشكارسازي و كاربرد آن در تجزيه‌هاي نورسنجي   استاد راهنما
14 محمد رضا انوشا اسفند  1391شيمي تجزيه اندازه‌گيري تزريق جرياني گلوكز با آشكارسازي آمپرومتري توسط بيوسنسور تهيه شده بر پايه‌ي تثبيت گلوكزاكسيداز روي نانو ذرات   استاد راهنما
13 راضیه مومنی مهر  1392شیمی تجزیه اندازه گیری همزمانی برمات/ یدات و یدات/ پریدات به روش سرعتهای تفاضلی با استفاده از واکنشگر رنگی پیروکتکول بنفش    استاد راهنما
12 نا هید بهرامی هیدجی مهر  1392شیمی تجزیه تهيه حسگر نوري پی اچ با استفاده از واكنشگر اينديگوكارمين    استاد راهنما
11 نگین اجاقی دوگاهه اسفند  1392شیمی تجزیه اندازه گیری همزمان نیتریت/نیترات به روش تجزیه های تزریق جریانی با آشکارسازی طیف نورسنجی   استاد راهنما
10 علیرضا یوسفی اسفند  1392شیمی تجزیه طراحی و ساخت حسگر نوری شیمیایی برای اندازه گیری یون نیتریت با روش طیف سنج نوری    استاد راهنما
9 زهرا شهسواری اسفند  1392شیمی تجزیه اندازه گیری متیل پارابن در حضور فنل و هیدروکینون با استفاده از طیف سنجی نوری و روش های آنالیز چند متغیره در کمومتریکس   استاد راهنما
8 سعیده غریبی حقیقی مهر  1395شیمی تجزیه بررسی و مطالعه کاربرد رنگدانه های ریشه گیاه چغندر قرمز در اندازه گیری پی اچ و برخی گونه های زیست محیطی   استاد راهنما
7 کبری مقدسی پریا مهر  1395شیمی تجزیه طراحی و ساخت حسگر نوری بر پایه رنگدانه طبیعی زعفران برای اندازه گیری نیتریت / نیترات و پی اچ   استاد راهنما
6 معصومه آقامحمدی بهمن  1396شیمی تجزیه اندازه گیری مقادیر اندک نیتریت به روش تجزیه تزریق جریانی معکوس با استفاده از واکنشگر طبیعی زعفران   استاد راهنما
5 رقیه نوروزی بهمن  1396شیمی تجزیه اندازه‌گیری سینتیکی طیف سنجی مقادی اندک کاپتوپریل در فرمولاسیون‌های دارویی با استفاده از رنگدانه طبیعی عصاره‌ی چغندر‌قرمز   استاد راهنما
4 رضا موسوی شهريور  1397شیمی تجزیه مطالعه طیف سنجی ساختاری و نحوه ی شكل پذيري كاتاليزورهاي جامد ماف MOF    استاد راهنما
3 شعیب عزیزی شالکه بهمن  1397شیمی تجزیه تشخيص و اندازه گیری جوهر قند در نان به روش طیف سنجی   استاد راهنما
2 فاطمه میناخانی بهمن  1398شیمی تجزیه مطالعه و بررسی حذف و اندازه گیری آرسنیک از آبهای آلوده با استفاده از جاذب های ماف MOFدر سامانه های جریانی   استاد راهنما
1 فائزه خدائی بهمن  1398شیمی تجزیه ساخت سنسور pH به وسیله ی تثبیت یک شناساگر طبیعی در فیلم نازک سل - ژل   استاد راهنما