خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24740   بروزرسانی: 19-11-1398

Amir Doustgani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کنترل فرآیندها2. فرآیندهای گاز3. فرآیندهای پتروشیمی4. موازنه مواد و انرژی5. ریاضیات مهندسی6. مکانیک سیالات7. انتقال حرارت 1 و 28. عملیات واحد 1و 2