خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21840   بروزرسانی: 04-03-1398

Amir Jabbari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اقتصاد سنجی2. انتخاب عمومی3. اقتصاد بخش عمومی4. اقتصاد پولی5. اقتصاد کلان