خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41558   بروزرسانی: 03-09-1402

Mohammad Reza YAFTIAN

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روش های نوین تجزیه دستگاهی (دکترای شیمی تجزیه) 2. شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی مدرن (دکتری خاکشناسی)3. شيمي تجزيه پيشرفته (كارشناسي ارشد شيمي)4. مباحث نوين در شيمي تجزيه (كارشناسي ارشد شيمي تجزيه)5. تجزیه دستگاهی (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)6. تجزیه دستگاهی (کارشناسی شیمی)7. شیمی تجزیه (2) (کارشناسی شیمی)8. شیمی تجزیه (1) (کارشناسی شیمی)9. روش استفاده از متون علمي شيمي (كارشناسي شيمي)10. شيمي تجزيه (كارشناسي خاك شناسي)11. شيمي تجزيه 1 و 2 (كارشناسي شيمي)