خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41141   بروزرسانی: 03-09-1402

Mohammad Reza YAFTIAN
محمد رضا یافتیان
استاد

پست الکترونيکی
yaftian[at]znu.ac.ir      mryaftian[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yaftian-mohammadreza

تلفن
   09121412564   +98 (0) 24 3305 2581

آدرس 
آزمایشگاه تحقیقاتی تعادل های فازی، گروه شيمي، دانشكده علوم، دانشگاه زنجان ص پ 38791-45371 زنجان