خانه :: اساتید :: اخبار
اطلاعیه تحویل گواهینامه های دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان
جهت تحویل گواهینامه های مذکور به مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت مراجعه نمایید.  (28-1-1403)آدرس تماس
 تاریخ بروز رسانی: 19-9-1402  
آیین نامه ها و قوانین --> هیات امنا
 تاریخ بروز رسانی: 14-9-1402  
آیین نامه ها و قوانین --> بودجه
 تاریخ بروز رسانی: 14-9-1402  
سالنامه آماری
 تاریخ بروز رسانی: 14-9-1402  
معرفی مدیریت
 تاریخ بروز رسانی: 14-9-1402  
سالنامه آماری
 تعداد بازدید: 18926  
تشکیلات
 تعداد بازدید: 10767  
بودجه
 تعداد بازدید: 10163  
آیین نامه ها و قوانین --> هیات امنا
 تعداد بازدید: 7700  
آیین نامه ها و قوانین --> بودجه
 تعداد بازدید: 6625  

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -
    -