خانه :: اساتید :: اخبار


گردش کار مبادله موافقتنامه عمرانی دانشگاه زنجان
 تاریخ بروز رسانی: 8-9-1402  
فرآیند بودجه تفصیلي
 تاریخ بروز رسانی: 8-9-1402  
کمیسیون هیات امنا
 تاریخ بروز رسانی: 8-9-1402  
فرآیند تصویب تشکیلات تفصیلی
 تاریخ بروز رسانی: 8-9-1402  
فرآیند تصویب نمودار سازمانی
 تاریخ بروز رسانی: 8-9-1402  
سالنامه آماری
 تعداد بازدید: 18243  
تشکیلات
 تعداد بازدید: 10518  
بودجه
 تعداد بازدید: 9946  
آیین نامه ها و قوانین --> هیات امنا
 تعداد بازدید: 7543  
آیین نامه ها و قوانین --> بودجه
 تعداد بازدید: 6485  

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -