خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-9-1402
آدرس تماس

 نشاني: زنجان - بلوار دانشگاه زنجان - دانشگاه زنجان -مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

تلفن: 33052853-024

 دور نگار: 32283162 -024

تلفنخانه:33051-024    

  كدپستي : 4537138791

بازدید امروز: 4