خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18550   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

عنوان کتاب: رژیم های کاهنده چربی
چکيده

بدون شك افزايش وزن و به‌ويژه افزايش چربي بدن با بيماري‌هاي گوناگون قلبي ـ عروقي، ديابت، فشار خون و... همراه است. روش‌هاي مختلفي براي كاهش وزن بدن به‌كار گرفته مي‌شود كه رژيم غذايي، فعاليت بدني و تركيب اين دو از اين دسته‌اند. رژيم غذايي بيشترين تاثير را بر كاهش وزن بدن دارد. با وجود اين در صورتي كه نتواند چربي بدن را كاهش دهد نمي‌تواند شيوه موثري قلمداد شود. اكثر شيوه‌هاي رژيمي با كاهش توده بدون چربي (عضلاني) همراه هستند. با اين حال، برخي رژيم‌ها مخصوصا براي كاهش چربي بدن و نه كاهش وزن بدن طراحي شده اند