خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20306   بروزرسانی: 06-04-1400

Afshin Zohdi

Publications in Journals

داخلي-ISC42.  سیده پروین موسوی طاهر، نارام بایت گل، نجمه اعتمادسعید، مهدی دارائی، افشین زهدی، جواد ربانی و فاطمه محمدزاده
زیست چینه نگاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های کربونیفر زیرین زون البرز بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی
پژوهشهای دانش زمین  در دست چاپ 1399.  
داخلي-ISC41.  جواد ربانی و افشین زهدی
ریزدیرینه شناسی و محیط رسوبی سازند قم در شمال غرب زنجان
رخساره های رسوبی  در دست چاپ 1399.  
داخلي-ISC40.  محمد شلالوند، محمد حسین آدابی و افشین زهدی
ژئوشیمی و توالی دیاژنزی سازند تله‌ زنگ در جنوب غرب کرمانشاه
فصلنامه علوم زمین  در دست چاپ 1399.  
داخلي-ISC39.  فرزانه نوری ناو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
کانی ‏شناسی، زمین شیمی و منشاء نهشته بوکسیت قارخوتلو، جنوب باختر زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته  در دست چاپ 1399.  
داخلي-ISC38.  مهسا نوری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میرعلی اصغر مختاری و افشین زهدی
زمین‌شناسی، کانه‌ زایی و ژنز کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
فصلنامه زمین شناسی ایران  در دست چاپ 1399.  
داخلي-ISC37.  نگار کبودمهری، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
تیپ و نحوه تشکیل رخداد معدنی سرب و روی با سنگ میزبان رسوبی تریان، شمال باختر زنجان
فصلنامه علوم زمین  در دست چاپ 1399.  
داخلي-ISC36.  مژده محمدی لیسه رودی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی و افشین زهدی
نحوه تشکیل و نوع کانسار سرب- روی (فلوئور- باریم) سرچلشک، منطقه سوادکوه، استان مازندران
زمین شناسی اقتصادی  در دست چاپ 1399.  
International ISI & ISC35.  Fatemeh Morovati, Majid Mirzaie Ataabadi, Mehran Arian, Afshin Zohdi and Mohsen Al-e Ali
Age, microfacies and sedimentary environments of the Sirenia-bearing deposits of the Qom Formation in Central Iran
Iranian Journal of Earth Sciences  Accepted 2020.  
International ISI34.  Afshin Zohdi, Adrian Immenhauser and Javad Rabbani
Middle Jurassic evolution of a northern Tethyan carbonate ramp (Alborz Mountains, Iran)
Sedimentary Geology Vol. 416 (2021PP. 1-19. 
داخلي-ISC33.  محمد شلالوند، محمد حسین آدابی و افشین زهدی
تکامل زیستی پلت فرم کربناتۀ سازند تله زنگ در منطقۀ کرمانشاه
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره 82 شماره 1 (1399صفحات 45-66. 
داخلي-ISC32.  افشین زهدی و جواد ربانی
مکانیسم تشکیل کنگلومرا­های درون حوضه ­ای: مطالعه موردی در تریاس و ژوراسیک منطقه زنجان
رسوب شناسی کاربردی دوره 14 (1399صفحات 57-70. 
داخلي-ISC31.  علی لکی روحانی، مجید بخشی و افشین زهدی
ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه‌ سنگ‌ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز  
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر دوره 52 شماره 8 (1399صفحات 1-15. 
داخلي-ISC30.  منیژه فامرینی بزچلوئی، نصراله عباسی، آرمین سلسانی و افشین زهدی
مرز نئوپروتروزوییک - کامبرین در سازند سلطانیه بر مبنای مطالعات ایکنولوژی، برش سیدکندی، کوه های سلطانیه، شمال باختری ایران
فصلنامه علوم زمین دوره 117 (1399صفحات 163-174. 
داخلي-ISC29.  آیسان قاسملو، افشین زهدی، حسین کوهستانی و میر علی اصغر مختاری
چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎ سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه ‎‎لو (شمال ‏باختر زنجان)
رسوب شناسی کاربردی دوره 15 (1399صفحات 65-77. 
International ISI28.  Ali Lakirouhani, Farhad Asemi, Afshin Zohdi, Jurgis Medzvieckas and Romualdas Kliukas
Physical parameters, tensile and compressive strength of dolomite rock samples; influence of grain size
Journal of Civil Engineering and Management Vol. 26 Issue 8 (2020PP. 789-799. 
داخلي-ISC27.  ناهید کریمی، نجمه اعتماد‌سعید، ئارام بایت گل و افشین زهدی
طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی
رسوب شناسی کاربردی دوره 7 شماره 14 (1399صفحات 122-128. 
داخلي-ISC26.  سیده عالیه میرحسینی، قاسم نباتیان، افشین زهدی و آرمین سلسانی
چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های بخش میانی سازند قرمز بالایی، منطقه قزلجه، شمال غرب زنجان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره 81 (1399صفحات 87-108. 
داخلي-ISC25.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری و افشین زهدی
سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی در برش کانسار سرب - روی چهر آباد (شمال باختر زنجان) با تأکید بر جایگاه تکتونیکی و برخاستگاه
فصلنامه علوم زمین دوره 116 (1399صفحات 49-60. 
داخلي-ISC24.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و خاستگاه کانسار سرب - روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان
زمین شناسی اقتصادی دوره 12 شماره 2 (1399صفحات 177-202. 
داخلي-ISC23.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی و میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
چینه­ نگاری، رخساره ­های رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسه ­سنگ ­های بخش میانی سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال­ باختر زنجان
رخساره های رسوبی دوره 12 شماره 1 (1399صفحات 75-90. 
داخلي-ISC22.  مهسا نوری، افشین زهدی، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان و میر علی اصغر مختاری
چینه شناسی، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین ماد آبد، جنوب زنجان
رخساره های رسوبی دوره 11 شماره 2 (1399صفحات 288-303. 
International ISI21.  Aram Bayet-Goll, Mehdi Daraei, Seyede Parvin Mousavi Taher, Najmeh Etemad-Saeed, Carlos Neto de Carvalho, Keyvan Zandkarimi, Paolo Monaco, Afshin Zohdi, Javad Rabbani and Yaghub Nasiri
Variations of the trace fossil Zoophycos with respect to paleoenvironment and sequence stratigraphy in the Mississippian Mobarak Formation, northern Iran    
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology Vol. 551 (2020PP. 1-27. 
داخلي-ISC20.  محمد شلالوند، محمد حسین آدابی و افشین زهدی
سنگ‌ نگاری، زمین‌ شیمی و مدل دولومیتی‌شدن سازند تله‌زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه
رسوب شناسی کاربردی دوره 7 شماره 13 (1398صفحات 149-166. 
داخلي-ISC19.  آیسان قاسملو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
کانسار مس حمزه‌لو: کانه ­زایی مس با میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی، شمال ­باختر زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته دوره 9 شماره 4 (1398صفحات 480-497. 
داخلي-ISC18.  مهسا نوری، افشین زهدی، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان و میر علی اصغر مختاری
مطالعه کانی ­شناسی اولیه­ کربنات­ های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در بُرش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)
فصلنامه زمین شناسی ایران دوره 51 (1398صفحات 1-15. 
International ISI17.  Sara Pourdivanbeigi Moghaddam, Mohammad Ali Salehi, Mahdi Jafarzadeh and Afshin Zohdi
Provenance, palaeoweathering and tectonic setting of the Ediacaran Bayandor formation in NW Iran: Implications for the northern Gondwana continental margin during the late Neoproterozoic
Journal of African Earth Sciences Vol. 161 (2020PP. 1-16. 
داخلي-ISC16.  آرشام حقیقی، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم ­زاده و افشین زهدی
کانه­ زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال­ غرب زنجان
زمین شناسی اقتصادی دوره 11 شماره 3 (1398صفحات 359-368. 
داخلي-ISC15.  فرزانه نوری، افشین زهدی، حسین کوهستانی و میر علی اصغر مختاری
چینه‏ شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقه قارخوتلو، جنوب­ باختر زنجان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره 76 شماره 3 (1398صفحات 57-78. 
داخلي-ISC14.    محمد شلالوند، محمد حسین آدابی و افشین زهدی
محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری سازند تله زنگ در جنوب کرمانشاه
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره 35 شماره 2 (1398صفحات 25-48. 
داخلي-ISC13.  سارا پوردیوانبیگی مقدم، محمد علی صالحی، افشین زهدی و مهدی جعفر زاده
پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت­ های سازند بایندور در برش نمونه، جنوب ­غرب زنجان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره 74 شماره 1 (1398صفحات 37-52. 
داخلي-ISC12.  افشین زهدی
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ)
فصلنامه علوم زمین دوره 108 (1397صفحات 133-144. 
داخلي-ISC11.  جابر پیله کوهی، مهدی جعفر زاده، عزیزالله طاهری و افشین زهدی
پتروگرافی، ژئوشیمی و مکانسیم دولومیتی شدن توالی های پرکامبرین پسین در برش چپقلو، جنوب شرق زنجان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره 71 (1397صفحات 1-22. 
داخلي-ISC10.  الهام اسدالهی، افشین زهدی، علی رحمانی و مجید میرزایی عطاآبادی
تکامل محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در منطقه الشتر (شمال لرستان)
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره 70 (1397صفحات 1-18. 
داخلي-ISC9.  علی لکی روحانی، فرهاد عاصمی و افشین زهدی
ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی
پژوهش نفت دوره 98 (1397صفحات 150-161. 
National-ISC8.  افشین زهدی، سید علی معلمی و محمد علی صالحی
تاریخچه رسوبگذاری و پس  از رسوبگذاری عضو گوری در جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم زمین دوره 106 (1396صفحات 129-142. 
National-ISC7.  افشین زهدی، فرهاد عاصمی و علی لکی روحانی
مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب غرب زنجان
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم زمین دوره 104 (1396صفحات 17-28. 
National-ISC6.  محمد علی صالحی، سید علی معلمی و افشین زهدی
پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند رازک، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس: کاربرد در تعیین برخاستگاه، هوازدگی سنگ منشأ و جایگاه زمین ساختی
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم زمین دوره 103 (1396صفحات 265-286. 
National-ISC5.  افشین زهدی، سید علی معلمی، سید رضا موسوی حرمی و اسداله محبوبی
دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم، در شمال و شمال غرب بندرعباس
پژوهش نفت شماره 31 (1394صفحات 47-15. 
National-ISC4.  افشین زهدی، محمد حسین آدابی
رسوبگذاری، دیاژنز و زمین شیمی سازند تله زنگ، جنوب لرستان
فصلنامه علوم زمین شماره 105 (1388صفحات 114-15. 
International-ISI3.  Zohdi, A., Moallemi, S.A., Moussavi-harami, R., Mahboubi, A., Richter, D.K., Geske, A., Nickandish, A., Immenhauser, A
Shallow Burial dolomitization of an Eocene carbonate platform southeastern Zagros Basin, Iran
GeoArabia Issue 17 (2014PP. 54-24 DOI: 1. 
International-ISI2.  Zohdi, A., Mousavi-Harami, R., Moallemi, S.A., Mahboubi, A., Immenhauser, A.,
Evolution, paleoecology and sequence architecture of an Eocene carbonate ramp, southeast Zagros Basin, Iran
GeoArabia Issue 49 (2013PP. 80-24 DOI: 1. 
International-ISI1.  Adadi, M.H., Zohdi, A., Ghabeishavi, A., Amiri-Bakhtyar, H
Application of nummulitids and other larger benthic foraminifera in depositional environment and sequence stratigraphy: and example from the Eocene deposits in Zagros Basin, SW Iran
Facies Issue 54 (2008PP. 499-512 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


National 69. افشین زهدی و جواد ربانی
چینه­ نگاری سکانسی سازند دلیچای در منطقه زنجان

سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران


انجمن دیرینه شناسی ایران, اصفهان-ایران, 28 - 29 بهمن 1399.  
National 68. جواد ربانی و افشین زهدی
چینه شناسی توالی های پالئوزوئیک در منطقه سلطانیه، جنوب شرق زنجان

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات


انجمن رسوب شناسی ایران, کرمان-ایران, 27 - 28 مرداد 1399.  
National 67. جواد ربانی و افشین زهدی
چینه شناسی توالی کربناته سازند قم در شمال غرب زنجان

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات


انجمن رسوب شناسی ایران, کرمان-ایران, 27 - 28 مرداد 1399.  
National 66. ناهید کریمی، نجمه اعتماد سعید، ئارام بایت گل و افشین زهدی
فسفریت های رسوبی سازند جیرود، برش گرمابدر (البرز مرکزی)

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات


انجمن رسوب شناسی ایران, کرمان-ایران, 27 - 28 مرداد 1399.  
National 65. مجید میرزایی عطاآبادی، افشین زهدی، محمد حسن پور، یورای یانوچکو
شرایط محیطی تشکیل باروهای بزرگ مقیاس در توالی های تخریبی: مثال موردی از کرتاسه زیرین منطقه آب بید، شمال کرمان

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات


انجمن رسوب شناسی ایران, کرمان-ایران, 27 - 28 مرداد 1399.  
National 64. مجید میرزایی عطاآبادی، افشین زهدی، آزیتا میراحمدی و یورای یانوچکو
رخساره ها و محیط رسوبی لایه های آغازین سکانس  کربناته کرتاسه زیرین در منطقه آب بید، شمال کرمان

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات


انجمن رسوب شناسی ایران, کرمان-ایران, 27 - 28 مرداد 1399.  
National 63. مجید میرزایی عطاآبادی، میر علی اصغر مختاری، افشین زهدی و محمود فلاح
بررسی صحرایی و پتروگرافی دایک های نفوذی در توالی های ژوراسیک بالایی – کرتاسه زیرین از منطقه آب بید، شمال کرمان

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات


انجمن رسوب شناسی ایران, کرمان-ایران, 27 - 28 مرداد 1399.  
National 62. نگار کبودمهری، افشین زهدی، حسین کوهستانی و میر علی اصغر مختاری
چینه شناسی و پتروگرافی سنگ میزبان کانسار سرب روی تریان، شمال باختر زنجان

یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, اهواز-ایران, 13 - 14 آذر 1398.  
National 61. افشین زهدی و جواد ربانی
تاریخچه رسوبگذاری سازند دلیچای در جنوب غرب زنجان (با تأکیدی بر تشکیل میکروبیالیت ها)

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 60. جواد ربانی و افشین زهدی
زیست چینه نگاری سازند قم در شمال باختر زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 59. محمد شلالوند، محمد حسین آدابی و افشین زهدی
ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تله زنگ در جنوب غرب کرمانشاه

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 58. سارا پوردیوانبیگی مقدم، محمد علی صالحی، مهدی جعفر زاده و افشین زهدی
بررسی مشخصات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی دولومیت های سازند بایندر (پرکامبرین پسین) در برش الگو، جنوب زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 57. مجید میرزایی عطاآبادی، داریوش محمدی و افشین زهدی
رسوب شناسی نهشته های آبرفتی کواترنری در منطقه دشت مغان (استان اردبیل)

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 56. علی حاج ابوالفتح، افشین زهدی، فرشته باقی زاده و جواد ایزدیار
کلینوپتیلولیت، شاهدی بر شرایط دیاژنتیک حوضه ی رسوبگذاری سازند قرمز زیرین جنوب زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 55. امیر مرتضی عظیم زاده و افشین زهدی
دولومیتی شدن غنی از آهن در طبقات کربناتی سازند باروت، منطقه گلجیک-زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 54. هما خامدی، امیر مرتضی عظیم زاده، افشین زهدی و خدیجه ترکمنی
زمین شناسی و پتروگرافی دولومیت های میزبان کانه زایی آهن در سازند باروت، منطقه قارابلاغ - غرب زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 53. خدیجه ترکمنی، امیر مرتضی عظیم زاده، قاسم نباتیان قشلاق، افشین زهدی و هما خامدی
تفسیر شرایط محیطی افق های استروماتولیت دار مرتبط با کانه زایی مس در سازند باروت، منطقه گلجیک - زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 52. سیده عالیه میر حسینی، قاسم نباتیان، افشین زهدی و آرمین سلسانی
زمین شناسی و کانه زایی کانسار مس - سرب و روی قزلجا، شمال غرب زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 51. فرید عبداللهی، قاسم نباتیان، مریم هنرمند، محمد ابراهیمی و افشین زهدی
پتروگرافی و فابریک واحد مرمر در کانسار اسکارن آهن صاحب، شرق سقز

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 50. فرید عبداللهی، ندا رفیعی، افشین زهدی و قاسم نباتیان
پتروگرافی و فابریک مرمرهای کرتاسه پیشین در منطقه ظفر آباد، شمال کردستان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 49. مهسا نوری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و تیپ کانسار سلستین ماد آباد، جنوب زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 48. آیسان قاسملو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و خاستگاه کانسار مس با سنگ میزبان رسوبی حمزه لو، شمال باختر زنجان

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 47. علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان: کانه زایی سرب - روی و مس با سنگ میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 46. اعظم صفادوست، فاطمه موجودی، جابر اعظمی و افشین زهدی
نیکل و وانادیم ردیاب های فلزی نفتی در رسوبات

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 45. افشین زهدی، مجید بخشی و سیده ندا حسینی
ویژگی های فیزیکی، سنگ شناسی و تعیین جایگاه تکتونیکی ماسه سنگ های سازند لالون (جنوب خاور زنجان)
 

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربونی


انجمن رسوب شناسی ایران, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.  
National 44. افشین زهدی و جواد ربانی
مدل دولومیتی شدن زون مخلوط در مرز پرمین – تریاس (مثالی از بخش انتهایی سازند روته در غرب زنجان)

پنجمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران


انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران, زنجان-ایران, 18 - 20 مهر 1397.  
National 43. افشین زهدی و جواد ربانی
مکانیسم تشکیل بلورهای ریز و شکل­ دار دولومیت در توالی دریایی ژوراسیک میانی، جنوب غرب زنجان

پنجمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران


انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران, زنجان-ایران, 18 - 20 مهر 1397.  
National 42. هما خامدی، امیر مرتضی عظیم زاده و افشین زهدی
سنگ نگاری و کانه زائی آهن در منطقه قارابلاغ - زنجان با استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان  

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, اصفهان-ایران, 14 - 15 شهريور 1397.  
National 41. خدیجه ترکمنی، امیر مرتضی عظیم زاده، قاسم نباتیان قشلاق و افشین زهدی
سنگ نگاری و کانه نگاری سنگ میزبان و کانه زائی مس در منطقه گلجیک - زنجان با استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان  

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, اصفهان-ایران, 14 - 15 شهريور 1397.  
National 40.  جواد ربانی و افشین زهدی
تحلیل شرایط پالئواکولوژی کلنی های مرجانی ریف ساز میوسن پیشین در شمال باختر زنجان
چهارمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان-ایران, 16 - 17 اسفند 1396.  
International 39.  علی حاج ابوالفتح، فرشته باقی زاده و افشین زهدی
سازند قرمز زیرین، جدیدترین افق لاتریتی ایران؟ تحلیلی بر اساس مطالعات صحرایی و پتروگرافی، زنجان
سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 38.  افشین زهدی، نغمه کاظمی مهر، فرناز کریم یار، مهرسا حاجی خانی و فرهاد عاصمی
تحلیل شرایط محیطی توالی های کربناته بین دو سطح ناپیوستگی (مثال موردی: سازند روته، زنجان)
سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 37. محمود فلاح، مجید میرزایی عطاآبادی، افشین زهدی و جواد سعادت نژاد
ماکروفسیل های گیاهی گروه شمشک در ناحیه پاکده، البرز غربی
   

سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین


سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 36.  زهره داودی فرد، مجید میرزایی عطاآبادی، امیر مرتضی عظیم زاده و افشین زهدی
تافونومی مقایسه ای مهره داران میوسن بالایی در شمال غرب و غرب ایران
سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 35.  مژده محمدی لیسه رودی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی و افشین زهدی
ویژگی های زمین شناسی، کانی شناسی و کانه زایی در کانسار فلوئورین - سرب - روی سرچلشک، سوادکوه مازندران
سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 34.  فرزانه نوری ناو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند روته در منطقه قارختلو، جنوب باختر زنجان
سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 33.  سارا پوردیوانبیگی، محمد علی صالحی، مهدی جعفر زاده و افشین زهدی
بررسی استروماتولیت های بخش های دولومیتی سازند بایندوردر برش الگو، جنوب غرب زنجان
سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 32.  افشین زهدی، مجید بخشی و علی لکی روحانی
سنگ شناسی و تعیین جایگاه تکتونیکی ماسه سنگ های تاپ کوارتزیت برش چپقلو (جنوب خاور زنجان)
سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
National 31.  افسانه بختیاری، محمد ابراهیمی، علی حاج ابوالفتح، افشین زهدی و رسول اسمعیلی
کانی شناسی و سنگ نگاری سنگ های نفوذی نیمه عمیق منطقه احمد کندی، جنوب غرب زنجان
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران, یزد, 4 - 5 بهمن 1396.  
National 30.  جابر پیله کوهی، مهدی جعفر زاده، عزیزالله طاهری و افشین زهدی
پتروگرافی دولومیت های پرکامبرین پسین (سازند بایندور و قاعده ی سلطانیه) در برش چپقلو، جنوب شرق زنجان
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران, یزد, 4 - 5 بهمن 1396.  
National 29.  سیده سارا ملکی، قاسم نباتیان، امیر مرتضی عظیم زاده، افشین زهدی و مریم هنرمند
جایگاه چینه شناسی و ترکیب سنگ‌شناسی ماسه‌سنگ‌های سازند دورود، منطقه ساری‌آغل، غرب زنجان
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, تهران-ایران, 19 - 20 ارديبهشت 1396.  
National 28.  آیسان قاسملو، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
چینه شناسی و ترکیب سنگ شناسی ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی در کانسار مس حمزه لو (شمال باختر زنجان)
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, تهران-ایران, 19 - 20 ارديبهشت 1396.  
National 27.  مهسا نوری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در بُرش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, تهران-ایران, 19 - 20 ارديبهشت 1396.  
National 26.  افشین زهدی، سید علی معلمی، مهران مرادپور، زیبا زمانی و عباسعلی نیک اندیش
ناپیوستگی فرسایشی بزرگ مقیاس در مرز ائوسن - الیگوسن، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, تهران-ایران, 19 - 20 ارديبهشت 1396.  
National 25.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
برخاستگاه و جایگاه تکتونیکی ماسه سنگ های میزبان کانسار چهرآباد، سازند قرمز بالایی (شمال باختر زنجان)
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, تهران-ایران, 19 - 20 ارديبهشت 1396.  
National 24.  نیلوفر شکوری، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی و افشین زهدی
چینه شناسی، پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی، منطقه ساری کند، شمال غرب زنجان
سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, تهران-ایران, 19 - 20 ارديبهشت 1396.  
National 23.  مجید میرزایی عطاآبادی، شیما عالی پور، افشین زهدی و علی رحمانی
چینه شناسی و ریزرخساره های سازند قم در منطقه ی قمچقای، جنوب زنجان
یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
انجمن دیرینه شناسی ایران, طبس-ایران, 17 - 18 اسفند 1395.  
National 22.  مجید میرزایی عطاآبادی، شیما عالی پور، افشین زهدی و علی رحمانی
بقایای ماهیان استخوانی از نهشته های سازند قم در جنوب زنجان
یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ا یران
انجمن دیرینه شناسی ایران, طبس-ایران, 17 - 18 اسفند 1395.  
National 21.  مجید میرزایی عطاآبادی، الهام اسدالهی، افشین زهدی و علی رحمانی
صفحه دندانی یک ماهی پیکنودونت (ماهیان استخوانی) از نهشته های کرتاسه منطقه الشتر (لرستان)
یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
انجمن دیرینه شناسی ایران, طبس-ایران, 17 - 18 اسفند 1395.  
International 20.  مهسا نوری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، میرعلی اصغر مختاری و افشین زهدی
ويژگي هاي زمين شناسي و كانه زايي كانسار سلستين مادآباد، جنوب - جنوب باختر زنجان
سی و پنجمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1395.  
International 19.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری و افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار سرب - روی - مس چهرآباد، شمال باختر زنجان
سی و پنجمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1395.  
International 18.  رسول قره بیگلی، امیر مرتضی عظیم زاده، قاسم نباتیان، افشین زهدی و حافظ مرنگی
زمین شناسی و کانی شناسی کانسار مس - منگنز ترکمپور (استان آذربایجان شرقی - شمال بستان آباد)
سی و پنجمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1395.  
International 17.  آیسان قاسملو، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری و افشین زهدی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی کانسار مس حمزه لو، شمال باختر زنجان
سی و پنجمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1395.  
International 16.  نیلوفر شکوری، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی و افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار سرب و روی ساری کند، شمال غرب زنجان
سی و پنجمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1395.  
International 15.  معصومه خوشیار، نصراله عباس و افشین زهدی
بازسازی پراکنش گوشتخواران متنوع میوسن در شمال باختری ایران: یافته های نوین اثرشناسی در سازند سرخ بالایی، استان زنجان
سی و پنجمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1395.  
National 14.  علی رجب زاده، حسین کوهستانی، میر علی اصغر مختاری و افشین زهدی
سنگ شناسی و کانی شناسی سنگ میزبان کانسار سرب روی مس - چهرآباد، شمال باختر زنجان
بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران, شاهرود-ایران, 6 - 7 بهمن 1395.  
National 13.  افشین زهدی، فرهاد عاصمی و علی لکی روحانی
مطالعات صحرایی و پتروگرافی سازند سلطانیه حاوی کانه زایی فسفات، برش جشن سرا، جنوب غربی زنجان
هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, زنجان-ایران, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 12.  آرشام حقیقی، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیر مرتضی عظیم زاده و افشین زهدی
ژئوشیمی اکسیدهای اصلی ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی، منطقه اورتاسو (شمال غرب زنجان) با نگرشی ویژه به منشأ و موقعیت زمین ساختی
هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, زنجان-ایران, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 11.  آرشام حقیقی، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیر مرتضی عظیم زاده و افشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان
هشتمین همایش انجمن زمین­ شناسی اقتصادی ایران
انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, زنجان-ایران, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 10.  افشین زهدی و کریم ممبنی
شرایط محیطی افق های فسفاته سازند سلطانیه (جنوب غرب زنجان)،
هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, زنجان-ایران, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 9.  مجید میرزایی عطاآبادی، دیانا شمسی، کریم ممبنی و افشین زهدی
داده های تازه از پراکندگی زمانی، محیطی و چینه شناختی بقایای گاوهای دریایی در ایران
دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
انجمن دیرینه شناسی ایران, نیشابور-ایران, 5 - 7 خرداد 1395.  
National 8.  مجید میرزایی عطاآبادی، مریم امن پور، افشین زهدی و جعفر محمد علیزاده
نخستین گزارش ماهیان غضروفی غول پیکر (الاسموبرانش ها/کوسه ها) از نهشته های الیگومیوسن ایران
دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
انجمن دیرینه شناسی ایران, نیشابور-ایران, 5 - 7 خرداد 1395.  
National 7.  افشین زهدی و سید علی معلمی
پتروگرافی و ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی (اکسیژن، کربن و استرانسیم) عضو گوری (میوسن پیشین تا میانی)، جنوب ایران
دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, مشهد-ایران, 8 - 9 ارديبهشت 1395.  
National 6.  زهرا علوی، نصراله عباسی و افشین زهدی
اثرشناسی ردپای پرندگان آبزی و کنار آبزی در حاشیه حوضه های پلایایی سازند سرخ بالایی، تلاشی برای بازسازی دیرین بوم شناسی میوسن میانی - پسین در باختر استان زنجان
دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, مشهد-ایران, 8 - 9 ارديبهشت 1395.  
National 5.  آرشام حقیقی، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیر مرتضی عظیم زاده و افشین زهدی
ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ و برخاستگاه ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ های میوسن پیشین، منطقه اورتاسو، شمال غرب زنجان
دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
انجمن رسوب شناسی ایران, مشهد-ایران, 8 - 9 ارديبهشت 1395.  
International 4.  افشین زهدی، فرهای عاصمی و علی لکی روحانی
پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر فرعی دولومیت های سازند سلطانیه، جنوب غرب زنجان
سی و پنجمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1395.  
International 3.  افشین زهدی، سید علی معلمی و محمد علی صالحی
برخاستگاه و جایگاه زمین ساختی ماسه سنگ های سازند رازک، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس
سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1394.  
International 2.  معصومه خوشیار، نصراله عباسی و افشین زهدی
اثرشناسی ردپای پرندگان ساحلی درناسانان (Gruiformes) در سازند سرخ بالایی (میوسن)، منطقه حصار، باختر استان زنجان
سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1394.  
National 1.  افشین زهدی
مدل دولومیتی شدن سازند الیکا، در منطقه زنجان
نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
انجمن زمین شناسی ایران, تهران-ایران, 26 - 27 آذر 1394.