خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18053   بروزرسانی: 25-01-1399

Afshin Zohdi

علایق پژوهشی

محیط های رسوبی، چینه نگاری سکانسی، دیاژنز، دولومیت، کیفیت مخزنی