خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21287   بروزرسانی: 18-10-1400

Afshin Zohdi

علایق پژوهشی

محیط های رسوبی، چینه نگاری سکانسی، دیاژنز، دولومیت، کیفیت مخزنی