خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17256   بروزرسانی: 29-10-1398

Afshin Zohdi

علایق پژوهشی

محیط های رسوبی، چینه نگاری سکانسی، دیاژنز، دولومیت، کیفیت مخزنی