خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18011   بروزرسانی: 25-01-1399

Afshin Zohdi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، محیط های رسوبی، میکروفاسیس، زمین شناسی نفت، زمین شناسی صحرایی