خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17269   بروزرسانی: 29-10-1398

Afshin Zohdi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، محیط های رسوبی، میکروفاسیس، زمین شناسی نفت، زمین شناسی صحرایی