خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20305   بروزرسانی: 06-04-1400

Afshin Zohdi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، محیط های رسوبی، میکروفاسیس، زمین شناسی نفت، زمین شناسی صحرایی