خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21286   بروزرسانی: 18-10-1400

Afshin Zohdi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، محیط های رسوبی، میکروفاسیس، زمین شناسی نفت، زمین شناسی صحرایی