خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21287   بروزرسانی: 18-10-1400

Afshin Zohdi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگهای کربناتی: دانه ها، بافتها، تخلخل، دیاژنز   ترجمهمرکز نشر دانشگاهی پیتر ای. شول،دانا اس . اولمر ـ شول محمد حسی آدابی، مینا خطیبی مهر، افشین زهدی، محمد علی صالحی ارديبهشت 1391