خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20306   بروزرسانی: 06-04-1400

Afshin Zohdi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن رسوب شناسی ایران

انجمن دیرینه شناسی ایران

انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران