خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18012   بروزرسانی: 25-01-1399

Afshin Zohdi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن رسوب شناسی ایران

انجمن دیرینه شناسی ایران

انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران