خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19525   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

برگزیده رشتۀ حقوق جشنواره بین المللی فارابی( ویژه علوم انسانی)وزارت علوم وتحقیقات و فناوری-سال 1386

برگزیده اثر برتر حوزۀ میان رشته ای دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) برای کتاب تعدیل قرارداد در سال 86