خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19525   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
حقوق اسلامی   مجرياسفند 85مهر  86بنیادیدانشگاه امام صادق|(ع)دانشگاه امام صادق|(ع)
بررسی امنیت قضایی و اعتمادسازی در افکار عمومی   همكارآذر 81ارديبهشت  82کاربردیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی