خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19525   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

- عضو هیات انتظامی مرکزی وزارت علوم با حکم وزیر از  سال 1393

- نماینده وزیردر هیات سه نفره تشکلهای اسلامی دانشگاهیان از اسفند 1392

- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه از سال 1391