خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19525   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

مدیریت

مدیر گروه حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان- سال 1379-1380

-معاون دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- از سال 1380 تا 1386

-رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان –از سال1390 تا 1391

- معاون برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی دانشگاه زنجان - از سال 1391 تا مهر ماه 1393

- مدیر گروه حقوق دانشگاه زنجان - از تیر ماه 1393 تا کنون.