خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18189   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

علایق پژوهشی

حقوق قراردادها   law of contracts       

مسئولیت مدنی             torts

حقوق اسلامی          Islamic law