خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5375   بروزرسانی: 29-10-1398

Aliakbar Ghadi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

  1. دانش آموخته ممتاز دکترای مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
  2. دانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
  3. شرکت در دوره بین المللی تبادل دانشجو آیسته در دانشگاه فنی آتن در کشور یونان
  4. گذراندن دوره فرصت مطالعاتی دوره دکترا در دانشگاه Tsinghua (چینخوا) پکن
  5. عضو بنیاد ملی نخبگان