خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5374   بروزرسانی: 29-10-1398

Aliakbar Ghadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو بنیاد ملی نخبگان

عضو انجمن مهندسی متالورژی ایران