خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5374   بروزرسانی: 29-10-1398

Aliakbar Ghadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
افزایش سختی سطح چرخ های راه اهن- مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران   همكار   
تدوین دانش فنی و تکنولوژی ساخت کوره های عملیات حرارتی تونلی مادون قرمز در مقیاس نیمه صنعتی   همكار 1390  1393