خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5375   بروزرسانی: 29-10-1398

Aliakbar Ghadi

علایق پژوهشی

مهندسی سطح شامل پوشش های نفوذی، نفوذ فعال حرارتی، پوشش های کامپوزیتی

خوردگی و تریبولوژی پوشش

بررسی سینتیک و ترمودینامیک مواد ( پوشش و ترکیبات بین فلزی)

میکروساختار و آنالیز مواد

پروژه های کاربردی و صنعتی در زمینه ریخته گری و نورد